Av-kääntäjien foorumi: Sign In

Jump to content

Sign In

Enter your sign in name and password


Sign in options
or Cancel

Not a member?

Av-kääntäjien foorumin julkiselle puolelle ei tarvitse rekisteröityä. Lisäksi foorumilla on suljettu puoli, joka on suunnattu alan ammattilaisille, opiskelijoille ja yliopistojen henkilökunnalle. Av-kääntäjien suljetulla foorumilla keskustellaan av-käännösalasta ja alan nykytilanteesta, kysellään kollegojen mielipiteitä asiaan kuin asiaan sekä kasvatetaan ammattiylpeyttä. Suljetulle foorumille pääsevät kaikki Suomen av-kääntäjät, kielten ja käännöstieteen opiskelijat ja ylläpitäjien harkinnalla myös muut alalle mielivät. Mukaan toivotetaan lämpimästi myös yliopistojen henkilökuntaa, kuten opettajia ja tutkijoita. Pyydä kutsu suljetulle foorumille osoitteesta foorumikutsut@av-kaantajat.fi                                                                                                         No registration is required for our public discussion forum. We also host a private discussion board for professional AV translators. Please register only after you have received an invitation from subtitler.requests(at)gmail.com.


Register Now