Av-kääntäjien foorumi: Registration Form

Jump to content

Registration Terms & Rules

In order to proceed, you must agree to the following:


Forum Terms & Rules

No registration is required for our public discussion forum.

We also host a private discussion board for professional AV translators. Please register only after you have received an invitation. You can request an invitation from subtitler.requests(at)gmail.com. In your message, please let us know your whole name, status as a translator (e.g. freelancer or employee), the AV translation agencies you work for (if any), and anything else you consider relevant.


Terms and Conditions

Please remember that these forums are meant for constructive discussion. Any questionable content will be removed as quickly as possible, but we are unable to review every message. Please note that the opinions presented on the forums are those of their writers and not on the responsibility of forum administrators, moderators, or the webmaster (unless posted by them). Do not post any abusive, defamatory, or immoral content, or anything that would violate current legislation. Users who breach these terms may lose their forum membership.

We would also like to remind you to take note of any binding non-disclosure agreement you may have with a third party. Forum administrators, moderators, or the webmaster cannot be held responsible for any breaches of a forum member's contract or agreement.
Av-kääntäjien foorumin julkiselle puolelle ei tarvitse rekisteröityä. Julkisen puolen lisäksi tarjolla on alan ammattilaisille, opiskelijoille ja yliopistojen henkilökunnalle suunnattu suljettu foorumi. Rekisteröidy suljetulle foorumille vasta saatuasi sähköpostikutsun. Kutsua voi pyytää tämän sivun kautta.

Muistathan, että foorumi on tarkoitettu rakentavaan keskusteluun.

Jos foorumille ilmaantuu arveluttavaa sisältöä, se pyritään poistamaan mahdollisimman nopeasti. Jokaista viestiä on kuitenkin mahdoton tarkistaa. Muistutamme, että foorumilla esitetyt asiat ovat viestien kirjoittajien omia mielipiteitä, eivätkä ylläpitäjät, moderaattorit tai webmaster ole niistä vastuussa (elleivät he ole kirjoittaneet viestejä itse).

Et saa esittää mitään loukkaavaa, vihamielistä tai epämoraalista materiaalia tai muutakaan sellaista, joka voisi rikkoa voimassa olevia lakeja. Tätä ehtoa rikkova voidaan poistaa järjestelmän käyttäjien joukosta.

Haluamme lisäksi muistuttaa, että huomioit foorumille kirjoittaessasi työsopimuksesi mahdollisesti edellyttämän vaitiolovelvollisuuden. Foorumin ylläpitäjät, moderaattorit tai webmaster eivät ole vastuussa, jos foorumilla rikotaan vaitiolovelvollisuutta.